Anoniem

Actueel 26-09-2021
Trainers gezocht
Vrijwilligers Bikkelrun
Diplomaklimmen Foto's
Kennismakingstraining in september

Info
Lid worden

Trainingstijden

Trainingslocatie

Contributie

Ledenlijst

Nieuwe leden

Opzeggingen

Ledenaantal per kwartaal

Trainingsgroepen

Kleding

Bestuur

Huishoudelijk reglement

Gedragscode vrijwilligers

Aanstellingsbeleid trainers

Vertrouwenscontactpersoon

Vacatures

Prikbord

Links
Bikkelrun

Survivalbond

Wedstrijdkalender 2021-2022
@message_title: @message_string

Welkom

Survivalvereniging Leeuwarden

Update 24 juni 2021

De groep van Menno en Rik gaan ook weer over in een gezamenlijke warming-up en training op de oude tijd. Verzamelen bij het parkeerterrein om 09:00 uur.

Er zijn geen vrije trainingen meer wanneer er een gezamenlijke training is.

Update 14 juni 2021

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn per 5 juni willen we weer beginnen met een gezamenlijke warming-up en training voor de groepen van Peter en Lisan/Remmelt.

Op zondagochtend begint de training weer vanouds om 10:00 uur tot 11:30 uur.

Op woensdagavond weer om 19:30 uur tot 21:00 uur.

De training van Lisan begint om 19:00 uur en gaat door tot 21:00 uur. Remmelt stopt en zijn training wordt gecombineerd met die van Lisan.

De overige trainingen voor de volwassenen gaan nog even door zoals ze nu zijn.

Dus geen vrije trainingen meer wanneer er een gezamenlijke training is.

Voor de jeugd verandert er niets.

Update 4 juni 2021

Per 5 juni:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. Deze limiet geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn;
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit noodzakelijk is voor de sportbeoefening. Wij adviseren om hier voorlopig terughoudend in te zijn, beoordeel of het echt meerwaarde heeft voor de training;
 • Kleedkamers en douches mogen weer open;

Update 23 mei 2021

Vanaf per 19 mei geldt:

Sporters tot en met 17 jaar:

 • Hoeven bij binnen- en buitensport onderling geen afstand te houden;

Sporters van 18 tot en met 26 jaar:

 • Hoeven bij buitensport onderling geen afstand te houden;
 • Moeten bij binnensport wel 1,5 meter afstand houden.

Sporters vanaf 27 jaar:

 • Moeten altijd 1,5 meter van anderen houden (dus ook van jongere sporters);
 • Mogen buiten in een groep van maximaal 30 personen sporten, met 1,5 meter afstand;
 • Mogen binnen in tweetallen sporten met onderling 1,5 meter afstand;
 • Mogen als groep geïnstrueerd worden (maximaal 30 personen).

Update 31 maart 2021

Vanaf woensdag 31 maart wordt de avondklok verschoven naar 22.00 uur.

Het bestuur heeft daardoor besloten om de trainingstijden aan te passen

Woensdagavond:

Groep Peter: verspreid beginnen van 19.15-19.30 tot 21.00 uur.

Groep Johan: van  19.30 tot 21.00 uur.

Donderdagavond:

Groep Lisan en Remmelt: open van 19.00 tot 21.00 uur.

Jeugdtraining 13-14 jaar

Zaterdagochtend en Dinsdagavond

Let op ,voor de groep 13-14 jarigen gaat de zaterdagtraining per 3 april verschoven worden van 11.00 uur naar 09.00 uur. Deze training zal vanaf dat moment verzorgd worden door Mark van Krimpen. De training op de dinsdagavond begint om 19.00 uur en zal verzorgd worden door Erik ter Laak .

Coronamaatregelen

Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat we merken dat er meer mensen de survivalschoenen weer aantrekken. Het wordt dus drukker.

Wij heb gemerkt dat het houden aan de coronamaatregelen, die nog steeds van kracht zijn, op de training enigszins verslapt. We willen jullie met klem erop wijzen dat we nog niet vrij zijn van dit virus en dat we daarnaar moeten handelen. Dus blijf in 2-tallen en houdt de 1,5 meter aan. We zijn oud en wijs genoeg om de covid19 serieus te nemen. We zullen als trainers daar extra op toe zien.

Zorg dat we met zijn allen kunnen blijven trainen.

Update 11 maart 2021

Voorgenomen wijzigingen ten behoeve van de bestrijding van het coronavirusper 16 maart:

 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. De gemeente kan in enkele gevallen buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.

Per 3 maart zijn de regels voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar verruimd.

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer)
 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccomodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Verder willen we jullie er nogmaals op wijzen om je aan de coronamaatregelen te houden. Gebruik hierbij je gezonde verstand en houd je aan het éénrichtingsverkeer zowel tijdens het lopen als op de hindernissen!

Update 24 januari 2021

In verband met de avondklok zullen de trainingstijden op de woensdag-en donderdagavond aangepast worden. Op woensdag gaat de baan voor de volwassenen van 18.45-19.00 open. De aanvang voor de jeugd zal om 19.00 uur zijn. De wijze van training blijft hetzelfde. Om 20.30 uur zal het hek gesloten worden zodat iedereen op tijd thuis kan komen. 
Op donderdag zal Lisan de baan om 17.00 uur openen en Remmelt zal de baan om 20.00 uur sluiten. In principe is het een vrije training maar indien gewenst kan er een programma bij de trainers gevraagd worden.
 
Ten overvloede wil ik jullie nogmaals er op wijzen dat er alleen of in tweetallen getraind moet worden met in acht nemen van de 1,5 m. Bovendien zal een afstand van 5 meter tussen de koppels aan gehouden moet worden. Vergeet niet dat we echt in een uitzonderingspositie zitten dat we kunnen en mogen trainen. Dus houd jullie a.u.b. aan de richtlijnen zodat we dit kunnen blijven doen. 
Veel trainings plezier.
 

Update 26 december 2020

De groep van Menno start vanaf ons eigen parkeerterrein om 9:00 op zondag.

Update 15 december 2020

Het kabinet heeft de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus weer verschept (in ieder geval tot ten minste dinsdag 19 januari 2021)

Nieuwe maatregelen voor 18 jaar en ouder:

 • Sporten mag alleen in groepen van maximaal 2 personen.
 • In de buitenruimte is er geen vastgesteld maximum voor het aantal groepen van maximaal 2 personen dat tegelijkertijd traint.

Toelichting bij het trainen in groepen van 2 personen:

 • Iedereen houdt altijd 1,5 m afstand van anderen, ook binnen de groep.
 • Het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welke groep hoort.
 • De indeling in groepen geldt voor de gehele training, dus ook tijdens warming-up, instructie en cooling-down.
 • Buiten is de beschikbare ruimte leidend ter bepaling van aantal personen/groepen dat tegelijkertijd kan trainen.
 • Zorg dat voorafgaand aan de training duidelijk is wie in welke groep traint.

Daarnaast geldt dat kantines en kleedruimtes gesloten blijven.
Tevens zijn groepslessen verboden.

Update 21 november 2020

De tweeweekse periode waarin een verscheping van de maatregelen van kracht was loopt per 19 november af. Dit geeft ons weer meer ruimte om onze sport te beoefenen.

Sporten mag alleen in groepen van maximaal 4 personen.

Update 11 november 2020

Van 4 november tot en met 18 november gelden er aangescherpte coronamaatregelen.

Nieuwe maatregelen voor 18 jaar en ouder:

 • Sporten mag alleen in groepen van maximaal 2 personen.
 • In de buitenruimte is er geen vastgesteld maximum voor het aantal groepen van maximaal 2 personen dat tegelijkertijd traint.

Toelichting bij het trainen in groepen van 2 personen:

 • Iedereen houdt altijd 1,5 m afstand van anderen, ook binnen de groep.
 • Het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welke groep hoort.
 • De indeling in groepen geldt voor de gehele training, dus ook tijdens warming-up, instructie en cooling-down.
 • Buiten is de beschikbare ruimte leidend ter bepaling van aantal personen/groepen dat tegelijkertijd kan trainen.
 • Zorg dat voorafgaand aan de training duidelijk is wie in welke groep traint.

Daarnaast geldt dat kantines en kleedruimtes gesloten blijven.
Tevens zijn groepslessen verboden.

Zoals al eerder gemeld zal de groep van Menno vanaf het parkeerterrein Butlan starten om 9:00 op zondag.
De groep van Rik start vanaf ons eigen parkeerterrein (in tegenstelling van vorig bericht), ook om 9:00 op zondag.
De groep van Johan start vanaf ons parkeerterrein om 10:00 op zondag en om 19:30 op woensdag.
De groep van Peter start vanaf ons inloopveld om 10:15 op zondag en vanaf 19:15 op woensdag.
De groep van Robby / Uilke start vanaf ons inloopveld om 09:30 op woensdag.
De groep van Lisan (volwassenen) start vanaf ons inloopveld om 19:30 op donderdag.
De groep van Remmelt start vanaf de boerderij om 19:30 op donderdag.
De groep van Victor / Pepijn start vanaf ons inloopveld tussen 08:45 en 09:15 op zaterdag.

Om te voorkomen dat het te druk wordt bij de picknicktafels en het hokje dienen jullie zelf een alternatief plekje te zoeken voor de bidons (bijvoorbeeld bij de auto) en hou je sleutels bij je.

Er kan dus maximaal in een tweetal worden getraind. Stel in dat geval zoveel mogelijk van tevoren je tweetal samen en zorg er zelf voor dat je duidelijk herkenbaar bent als tweetal.
Er is geen gezamenlijke warming-up (en cooling-down), zorg zelf voor een warming-up (individueel of als tweetal) van 10 tot 15 minuten (en cooling-down). Ga langs de trainer voor het programma en verder instructies.

Houd ten alle tijde voldoende afstand; ons trainingsterrein is groot genoeg. Mocht een hindernis bezet zijn, dan doorlopen naar een volgende hindernis.

Update 16 oktober 2020

Per 14 oktober heeft het kabinet strengere coronamaatregelen aangekondigd naar aanleiding van het oplopende aantal besmettingen.

Voor ons als vereniging komt het op het volgende neer:

Voor de jeugd t/m 17 jaar verandert er niets.

Voor de volwassenen:

 • Sporten mag alleen in groepen van maximaal 4 personen.
 • In de buitenruimte is er geen vastgesteld maximum voor het aantal groepen van maximaal 4 personen dat tegelijkertijd traint.
 • Iedereen houdt altijd 1,5 m afstand van anderen, ook binnen de groep.

Je wordt opgevangen door de trainer. De trainer zal je van verdere instructies voorzien. Onze trainingscoördinator Peter zal bij de meeste trainingen aanwezig zijn en ziet erop toe dat alles ordelijk verloopt. Wij rekenen daarbij op jullie medewerking. Mocht het nodig zijn om e.e.a aan te passen dan zullen wij jullie daarover verder informeren. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in de trainingstijden.

Update 1 oktober 2020

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportactiviteiten. De sportkantines gaan in deze periode dicht. Dit betekent onder meer dat er voorlopig ook tijdens survivalruntrainingen geen publiek aanwezig mag zijn.

Voor de sportbeoefening blijven de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend. Zowel jeugd als volwassenen hoeven onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Het blijft daarbij belangrijk dat er voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van de Rijksoverheid worden nageleefd. Daarnaast blijf je thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden koorts of benauwdheid heeft of positief op het coronavirus is getest.

Het Protocol verantwoord sporten is aangepast na naar de aanscherping van 28 september. Neem deze goed door en lees ook vooral de bijbehorende pagina met veelgestelde vragen.

Update 1 juli 2020

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Aanpassing verzamelplek

Volwassenen Peter: Zondag 10.15 tot 11.45 uur, verzamelen bij de boerderij, dus niet meer parkeren bij het restaurant.

Houd voor je zelf even bij wanneer je getraind hebt zodat in geval van besmetting de GGD gericht onderzoek kan doen.

 

Update 29 mei 2020

Jeugd van 13 tot en met 18 jaar

Vanaf 1 juni hoeft de hele leeftijdsgroep tot en met 18 jaar geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. Alleen trainingen onder begeleiding zijn toegestaan, wedstrijden/competities blijven verboden. Let op: voor- en na de training moet de jeugd van 13 t/m 18 jaar wel 1,5 meter afstand houden!

Update 16 mei 2020:

Zondag 17 mei zijn de eerste trainingen voor de volwassenen.

De Rijksoverheid heeft besloten dat vanaf 11 mei de volwassenen weer samen mogen trainen in de buitenlucht. De sportterreinen zijn niet langer gesloten voor volwassenen. Jeugd t/m 18 jaar mocht reeds weer onder begeleiding buiten trainen.

Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor volwassenen en voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers en kantine/horeca blijven gesloten.

Het bestuur heeft besloten een aantal trainingstijden aan te passen omdat het anders niet goed mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.

Dit zijn de wijzigingen:

 • Jeugd 10 t/m 12 jaar (Lisan): Zondag 11.00 tot 12.30 uur, dus een uur later.
 • Volwassenen (recreanten) Menno: Zondag 08.30 tot 10.00 uur, dus een half uur eerder. Verzamelen achter bij de parkeerplaats.
 • Volwassenen (recreanten) Rik: Zondag 08.45 tot 10.15 uur, dus een kwartier eerder. Verzamelen achter bij de parkeerplaats.
 • Outdoor fitness voor volwassenen: Donderdag: 19.30 tot 20.30 uur, dus in plaats van woensdag.
 • Jeugd Johan: Zondag 10.15 tot 11.45 uur, dus een kwartier later (gewoon bij de boerderij).
 • Volwassenen Peter: Zondag 10.15 tot 11.45 uur, dus een kwartier later. Verzamelen bij de parkeerplaats bij het restaurant (P).
 • Rest van de trainingstijden blijft gelijk.
 • Op de overige dagen verzamelt men zich achter op het parkeerterrein bij de boerderij, althans de volwassenen. Voor de jeugd blijft het gelijk zoals de afgelopen weken.

Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we ons hele terrein van éénrichtingsverkeer voorzien zodat we elkaar zo min mogelijk in de weg lopen. Neem dit kaartje zo goed mogelijk in je op. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk de natuurlijk looproutes aan te houden. We hebben de nodige bordjes geplaatst tijdens de bouwdag. Bij de boerderij is er een extra toegang en uitgang aangelegd. Houd bij de hindernissen ook het éénrichtingsverkeer aan. Voor een aantal grote hindernissen is de richting aangegeven. Mocht je wel iemand tegenkomen ga dan zoveel mogelijk rechts.

Nu is het aan jullie om te laten zien dat je de 1,5 meter afstand in acht kan nemen. Dat is een serieuze aangelegenheid. Blijft thuis als je dat niet aankunt! Mocht je in een hindernis te dicht bij iemand dreigen te komen, wacht dan even of zoek een andere hindernis op. Spreid je zoveel mogelijk over het gehele terrein. We kunnen zoals gebruikelijk tevens gebruik van de hindernissen van Copini Buitensport, ook de nieuwe hindernis die daar bij het parkeerterrein staat. We zijn Copini Buitensport zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van de richtingsbordjes.  

Zie het kaartje voor de verzamelplaatsen en de looproutes.

Verder train zoveel mogelijk op de trainingstijden die je gewend was zodat we niet ineens met hele grote groepen te maken krijgen.

Houd voor je zelf even bij wanneer je getraind hebt zodat in geval van besmetting de GGD gericht onderzoek kan doen.

De toiletten zijn alleen voor noodgevallen. Het hokje is afgesloten.

De volgende Veiligheid- en hygiëneregels gelden:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
 • Voor de ouders die de kinderen brengen en halen geldt dat men de kinderen afzet en ophaalt bij het parkeerterrein en dat men zelf niet het trainingsterrein bij de boerderij opkomt;
 • spuug niet in je handen tijdens de training. Maak eventueel je t-shirt nat zodat je je handen nat kunt maken.

Het naleven van de anderhalve meter afstand is een ieders verantwoordelijkheid. Dit is niet vrijblijvend. Spreek elkaar hierop aan. Dit is een zaak van ons allemaal en niet alleen van de trainers en van het bestuur. Verder willen we je erop wijzen dat wanneer een handhaver constateert dat je je niet aan de regels houdt, je je ID moet kunnen tonen.

Peter Bakker is coronacoördinator en aanspreekpunt.

 

 

Kennismakingstraining

 

Als alles goed verloopt zal in de maand januari weer de mogelijkheid zijn voor een kennismakingstraining. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt er een wachtlijst en zal men alleen worden toegelaten als er voldoende plek is.

 

Eind jaren negentig werd door een aantal sportievelingen begonnen met het trainen op ruw terrein en het klimmen in de touwen die men tussen de bomen had gespannen. Dat betroft atleten van de Atletiekvereniging Lionitas. Gaande weg werd deze groep steeds groter en ontstond er min of meer een zelfstandige groep binnen deze vereniging. In april 2013 is besloten om geheel als zelfstandige vereniging verder te gaan en ontstond Survivalvereniging Leeuwarden.

De survivalsport is een combinatie van duurloop en het nemen van hindernissen op natuurlijk terrein. Hindernissen die zijn opgebouwd uit onder andere touwen, netten, balken en bomen. Ook heuvels, bruggen en duikers maken deel uit van het parcours. Het waden door sloten en vaarten wordt niet geschuwd. Daarnaast kunnen houthakken, boogschieten en kanoën onderdeel zijn van een survivalrun.

Survival is een uitdagende en gevarieerde sport, waarbij zowel lenigheid, uithoudingsvermogen als kracht getraind worden. Het toepassen van de juiste techniek is erg belangrijk, lef en doorzettingsvermogen worden op de proef gesteld. Het trainen in de gezonde buitenlucht gaat het gehele jaar door ongeacht hitte, vorst, regen of sneeuw. Survival heeft ook een speels element, want het survivalterrein lijkt op een grote apenkooi, waar met veel plezier door jong en oud getraind wordt.

Survivalvereniging Leeuwarden een vereniging die momenteel uit ruim 450 leden bestaat. De leeftijd van de leden varieert van zeven tot meer dan zestig jaar. Ieder sport op zijn eigen niveau, van recreatief tot in de top van de Nederlandse regionen.

De vereniging organiseert elk jaar in oktober een eigen survivalrun, de Bikkelrun. Hiertoe is om juridische redenen een aparte stichting (Stichting Survivalrun Friesland) in het leven geroepen. Bij een survivalrun starten deelnemers met een rood bandje om de pols, wat wordt ingenomen als een hindernis niet wordt gehaald. Winnaar is degene die het snelst het hele parcours heeft afgelegd met uiteraard het rode bandje nog in het bezit.

Ook zijn er jaarlijks de clubkampioenschappen waarbij in verschillende categorieën wordt gestreden om het kampioenschap. Deze clubkampioenschappen worden traditioneel afgesloten met een barbecue.

Onze sponsoren:

Laatste berichten

Afgelopen jaren is ons ledenaantal gestaag gegroeid. Ook het aantal jeugdleden blijft toenemen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Echter het is telkens een hele toer om voldoende trainers te vinden. We hebben gelukkig ook een aantal hulptrainers maar die zijn op doordeweekse avonden vaak niet beschikbaar. Met name op de dinsdagavond lopen we tegen een ernstig gebrek aan trainers aan.

...Lees meer

 

Op Zondag 3 oktober 2021 vindt de 27e editie van de Bikkelrun plaats in recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden.

It giet oan!!!   Zoals het nu lijkt, kan de Bikkelrun 2021 doorgaan! Echter er is nog één groot probleem. Voldoende vrijwilligers! En daar hebben we jou hard bij nodig. Zonder vrijwilligers geen run. Voorgaande edities konden wij gebruik maken van vrijwilligers uit schoolprogramma’s. Helaas is dit niet meer mogelijk. Toen je lid werd van de vereniging heb je ingestemd met het leveren van een vrijwilliger als je meedoet. Daarnaast moeten wij nu ook een beroep doen op alle andere leden. We willen deze run zo graag organiseren, maar alles staat of valt met jouw hulp als vrijwilliger.

...Lees meer

Je dient ingelogd te zijn voor toegang tot deze omschrijving.


Een potje klimmen bij….

In samenwerking met Survivalruncoaches.nl presenteert de SBN de serie 'Potje klimmen bij...'. Elke aflevering gaan de mannen van Survivalruncoaches op bezoek bij een trainingsgroep in Nederland. Hier klimmen ze een training mee maar vragen ze ook de trainers het hemd van het lijf. Een mooi kijkje in de keuken bij verschillende trainingsgroepen. Welke bijzondere hindernissen of trainingsgewoontes hebben ze in Leeuwarden? Op zondag 6 september zijn bij SVL de opnamen gemaakt, een periode dat trainingen zonder beperkingen (wel 1,5 meter) plaats konden vinden. Wij hopen dat we snel weer kunnen trainen zoals in de beelden! (effe poetse!)

https://youtu.be/H8L-3LBylR8

...Lees meer

...Lees meer

Evenementen

Van za 04-sep-2021 08:30 tot za 04-sep-2021 15:00
Bouwdag 5

Bouwdag.

Geen training voor de volwassenen.

Wel training voor de jeugd. Niet alle hindernissen zijn beschikbaar.

In verband met de eigen veiligheid dient men ruime afstand te houden van de hindernissen waarin gewerkt wordt. Er dient minstens 15 meter afstand te worden gehouden van het maaien.

...Lees meer

Van vr 01-okt-2021 08:30 tot vr 01-okt-2021 15:00
Bouwdag 6a

Bouwdag.

...Lees meer

Van za 02-okt-2021 08:30 tot za 02-okt-2021 15:00
Bouwdag 6b

Bouwdag.

...Lees meer

Van za 30-okt-2021 08:30 tot za 30-okt-2021 15:00
Bouwdag 7

Bouwdag.

...Lees meer

Van za 11-dec-2021 08:30 tot za 11-dec-2021 15:00
Bouwdag 8

Bouwdag.

...Lees meer