Anoniem

Actueel 20-10-2020
EHBO-kit
Rûch praat zomer 2020
Foto's afscheid Gea
Kennismakingstraining in september
Die ene seconde
Nieuwsbrief december 2019

Info
Lid worden

Trainingstijden

Trainingslocatie

Contributie

Ledenlijst

Nieuwe leden

Opzeggingen

Ledenaantal per kwartaal

Trainingsgroepen

Kleding

Bestuur

Huishoudelijk reglement

Gedragscode vrijwilligers

Aanstellingsbeleid trainers

Vertrouwenscontactpersoon

Vacatures

Links
Bikkelrun

Survivalbond

Wedstrijdkalender 2020-2021
@message_title: @message_string

Welkom

Survivalvereniging Leeuwarden

Update 16 oktober 2020

Per 14 oktober heeft het kabinet strengere coronamaatregelen aangekondigd naar aanleiding van het oplopende aantal besmettingen.

Voor ons als vereniging komt het op het volgende neer:

Voor de jeugd t/m 17 jaar verandert er niets.

Voor de volwassenen:

 • Sporten mag alleen in groepen van maximaal 4 personen.
 • In de buitenruimte is er geen vastgesteld maximum voor het aantal groepen van maximaal 4 personen dat tegelijkertijd traint.
 • Iedereen houdt altijd 1,5 m afstand van anderen, ook binnen de groep.

Je wordt opgevangen door de trainer. De trainer zal je van verdere instructies voorzien. Onze trainingscoördinator Peter zal bij de meeste trainingen aanwezig zijn en ziet erop toe dat alles ordelijk verloopt. Wij rekenen daarbij op jullie medewerking. Mocht het nodig zijn om e.e.a aan te passen dan zullen wij jullie daarover verder informeren. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in de trainingstijden.

Update 1 oktober 2020

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportactiviteiten. De sportkantines gaan in deze periode dicht. Dit betekent onder meer dat er voorlopig ook tijdens survivalruntrainingen geen publiek aanwezig mag zijn.

Voor de sportbeoefening blijven de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend. Zowel jeugd als volwassenen hoeven onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Het blijft daarbij belangrijk dat er voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van de Rijksoverheid worden nageleefd. Daarnaast blijf je thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden koorts of benauwdheid heeft of positief op het coronavirus is getest.

Het Protocol verantwoord sporten is aangepast na naar de aanscherping van 28 september. Neem deze goed door en lees ook vooral de bijbehorende pagina met veelgestelde vragen.

Update 1 juli 2020

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Aanpassing verzamelplek

Volwassenen Peter: Zondag 10.15 tot 11.45 uur, verzamelen bij de boerderij, dus niet meer parkeren bij het restaurant.

Houd voor je zelf even bij wanneer je getraind hebt zodat in geval van besmetting de GGD gericht onderzoek kan doen.

 

Update 29 mei 2020

Jeugd van 13 tot en met 18 jaar

Vanaf 1 juni hoeft de hele leeftijdsgroep tot en met 18 jaar geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. Alleen trainingen onder begeleiding zijn toegestaan, wedstrijden/competities blijven verboden. Let op: voor- en na de training moet de jeugd van 13 t/m 18 jaar wel 1,5 meter afstand houden!

Update 16 mei 2020:

Zondag 17 mei zijn de eerste trainingen voor de volwassenen.

De Rijksoverheid heeft besloten dat vanaf 11 mei de volwassenen weer samen mogen trainen in de buitenlucht. De sportterreinen zijn niet langer gesloten voor volwassenen. Jeugd t/m 18 jaar mocht reeds weer onder begeleiding buiten trainen.

Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor volwassenen en voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers en kantine/horeca blijven gesloten.

Het bestuur heeft besloten een aantal trainingstijden aan te passen omdat het anders niet goed mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.

Dit zijn de wijzigingen:

 • Jeugd 10 t/m 12 jaar (Lisan): Zondag 11.00 tot 12.30 uur, dus een uur later.
 • Volwassenen (recreanten) Menno: Zondag 08.30 tot 10.00 uur, dus een half uur eerder. Verzamelen achter bij de parkeerplaats.
 • Volwassenen (recreanten) Rik: Zondag 08.45 tot 10.15 uur, dus een kwartier eerder. Verzamelen achter bij de parkeerplaats.
 • Outdoor fitness voor volwassenen: Donderdag: 19.30 tot 20.30 uur, dus in plaats van woensdag.
 • Jeugd Johan: Zondag 10.15 tot 11.45 uur, dus een kwartier later (gewoon bij de boerderij).
 • Volwassenen Peter: Zondag 10.15 tot 11.45 uur, dus een kwartier later. Verzamelen bij de parkeerplaats bij het restaurant (P).
 • Rest van de trainingstijden blijft gelijk.
 • Op de overige dagen verzamelt men zich achter op het parkeerterrein bij de boerderij, althans de volwassenen. Voor de jeugd blijft het gelijk zoals de afgelopen weken.

Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we ons hele terrein van éénrichtingsverkeer voorzien zodat we elkaar zo min mogelijk in de weg lopen. Neem dit kaartje zo goed mogelijk in je op. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk de natuurlijk looproutes aan te houden. We hebben de nodige bordjes geplaatst tijdens de bouwdag. Bij de boerderij is er een extra toegang en uitgang aangelegd. Houd bij de hindernissen ook het éénrichtingsverkeer aan. Voor een aantal grote hindernissen is de richting aangegeven. Mocht je wel iemand tegenkomen ga dan zoveel mogelijk rechts.

Nu is het aan jullie om te laten zien dat je de 1,5 meter afstand in acht kan nemen. Dat is een serieuze aangelegenheid. Blijft thuis als je dat niet aankunt! Mocht je in een hindernis te dicht bij iemand dreigen te komen, wacht dan even of zoek een andere hindernis op. Spreid je zoveel mogelijk over het gehele terrein. We kunnen zoals gebruikelijk tevens gebruik van de hindernissen van Copini Buitensport, ook de nieuwe hindernis die daar bij het parkeerterrein staat. We zijn Copini Buitensport zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van de richtingsbordjes.  

Zie het kaartje voor de verzamelplaatsen en de looproutes.

Verder train zoveel mogelijk op de trainingstijden die je gewend was zodat we niet ineens met hele grote groepen te maken krijgen.

Houd voor je zelf even bij wanneer je getraind hebt zodat in geval van besmetting de GGD gericht onderzoek kan doen.

De toiletten zijn alleen voor noodgevallen. Het hokje is afgesloten.

De volgende Veiligheid- en hygiëneregels gelden:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
 • Voor de ouders die de kinderen brengen en halen geldt dat men de kinderen afzet en ophaalt bij het parkeerterrein en dat men zelf niet het trainingsterrein bij de boerderij opkomt;
 • spuug niet in je handen tijdens de training. Maak eventueel je t-shirt nat zodat je je handen nat kunt maken.

Het naleven van de anderhalve meter afstand is een ieders verantwoordelijkheid. Dit is niet vrijblijvend. Spreek elkaar hierop aan. Dit is een zaak van ons allemaal en niet alleen van de trainers en van het bestuur. Verder willen we je erop wijzen dat wanneer een handhaver constateert dat je je niet aan de regels houdt, je je ID moet kunnen tonen.

Peter Bakker is coronacoördinator en aanspreekpunt.

 

 

Kennismakingstraining

 

Als alles goed verloopt zal in de maand juni weer de mogelijkheid zijn voor een kennismakingstraining. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt er een wachtlijst en zal men alleen worden toegelaten als er voldoende plek is. Uiteraard krijgt de jeugd die zich al aangemeld heeft voor een kennismakingstrainingen in april voorrang.

 

Eind jaren negentig werd door een aantal sportievelingen begonnen met het trainen op ruw terrein en het klimmen in de touwen die men tussen de bomen had gespannen. Dat betroft atleten van de Atletiekvereniging Lionitas. Gaande weg werd deze groep steeds groter en ontstond er min of meer een zelfstandige groep binnen deze vereniging. In april 2013 is besloten om geheel als zelfstandige vereniging verder te gaan en ontstond Survivalvereniging Leeuwarden.

De survivalsport is een combinatie van duurloop en het nemen van hindernissen op natuurlijk terrein. Hindernissen die zijn opgebouwd uit onder andere touwen, netten, balken en bomen. Ook heuvels, bruggen en duikers maken deel uit van het parcours. Het waden door sloten en vaarten wordt niet geschuwd. Daarnaast kunnen houthakken, boogschieten en kanoën onderdeel zijn van een survivalrun.

Survival is een uitdagende en gevarieerde sport, waarbij zowel lenigheid, uithoudingsvermogen als kracht getraind worden. Het toepassen van de juiste techniek is erg belangrijk, lef en doorzettingsvermogen worden op de proef gesteld. Het trainen in de gezonde buitenlucht gaat het gehele jaar door ongeacht hitte, vorst, regen of sneeuw. Survival heeft ook een speels element, want het survivalterrein lijkt op een grote apenkooi, waar met veel plezier door jong en oud getraind wordt.

Survivalvereniging Leeuwarden een vereniging die momenteel uit ruim 450 leden bestaat. De leeftijd van de leden varieert van zeven tot meer dan zestig jaar. Ieder sport op zijn eigen niveau, van recreatief tot in de top van de Nederlandse regionen.

De vereniging organiseert elk jaar in oktober een eigen survivalrun, de Bikkelrun. Hiertoe is om juridische redenen een aparte stichting (Stichting Survivalrun Friesland) in het leven geroepen. Bij een survivalrun starten deelnemers met een rood bandje om de pols, wat wordt ingenomen als een hindernis niet wordt gehaald. Winnaar is degene die het snelst het hele parcours heeft afgelegd met uiteraard het rode bandje nog in het bezit.

Ook zijn er jaarlijks de clubkampioenschappen waarbij in verschillende categorieën wordt gestreden om het kampioenschap. Deze clubkampioenschappen worden traditioneel afgesloten met een barbecue.

Onze sponsoren:

Laatste berichten

De oranje EHBO-kit is weer gecontroleerd en bijgevuld. Het is de bedoeling dat deze netjes/intact blijft en alleen wordt gebruikt wanneer er op locatie hulp geboden moet worden. Wij controleren deze 2 x per jaar en vullen dit weer aan. 
 
Er staat in het 'schuurtje' een ladekast op de werktafel bij het sleutelrek. In die lades kan iedereen tijdens de training de spullen pakken die ze nodig hebben. We hebben stickers op de verschillende lades geplakt, zodat duidelijk is wat erin zit (dit doen we later nog even netter met labelapparaat).
 
...Lees meer

Je dient ingelogd te zijn voor toegang tot deze omschrijving.


Mocht je eens kennis willen maken met de survivalsport dan kan dat weer in september.

...Lees meer

Je dient ingelogd te zijn voor toegang tot deze omschrijving.


In verband met de run in Kootstertille is er zondag 8 maart een gezamenlijke training voor de volwassenen. Deze training is van 09.00 tot 10.30 uur. Dit geldt ook van de jeugdgroep van Johan.

Imco is met zijn groep in Kootstertille.

Lisan is met haar groep ook in Kootstertille.

De training van de jeugd van 7 t/m 9 jaar gaat gewoon door.

...Lees meer

Evenementen

Van wo 30-sep-2020 23:00 tot wo 30-sep-2020 23:59
Eerste hulp

Wij willen graag weten wie er eerste hulp kan verlenen. Dit is een dummy evenement. Als je je weer afmeld dan gaat je naam weer van de lijst af.

...Lees meer

Van vr 02-okt-2020 08:00 tot vr 02-okt-2020 18:00
Bouwdag voor clubkampioenschapen (vervallen)

Bouwdag voor clubkampioenschapen

...Lees meer

Van za 03-okt-2020 09:00 tot za 03-okt-2020 15:00
Clubkampioenschapen jeugd (vervallen)

Clubkampioenschapen jeugd

Mocht je onverhoopt niet kunnen geef dat dan zo snel mogelijk door via de site zodat we niet op het allerlaatste moment het schema moeten aanpassen.

Alle trainingen vervallen dit weekend.

...Lees meer

Van zo 04-okt-2020 09:00 tot zo 04-okt-2020 15:00
Clubkampioenschappen volwassenen (vervallen)

Clubkampioenschappen volwassenen

Mocht je onverhoopt niet kunnen geef dat dan zo snel mogelijk door via de site zodat we niet op het allerlaatste moment het schema moeten aanpassen.

Als je nog iets wilt wijzigen meld je dan eerst af en daarna opnieuw aan.

Alle trainingen vervallen dit weekend.

...Lees meer

Van vr 23-okt-2020 19:30 tot vr 23-okt-2020 22:30
Algemene Ledenvergadering (gaat niet door)

In verband met het Coronavirus is de ALV uitgesteld.

...Lees meer