Anoniem

Actueel 04-04-2020
Die ene seconde
Kennismakingstraining in april
Nieuwsbrief december 2019
Vr 19-jun-2020 08:00
Bouwdag bikkeltjesrun

Info
Lid worden

Trainingstijden

Trainingslocatie

Contributie

Ledenlijst

Nieuwe leden

Opzeggingen

Ledenaantal per kwartaal

Trainingsgroepen

Kleding

Bestuur

Huishoudelijk reglement

Gedragscode vrijwilligers

Aanstellingsbeleid trainers

Vacatures

Links
Bikkelrun

Survivalbond

Wedstrijdkalender 2019-2020
@message_title: @message_string
Contributie

Contributieoverzicht Survivalvereniging Leeuwarden per 1 juli 2015.

De onderstaande contributies en overige bijdragen worden met ingang van 1 juli 2015 per kwartaal geïnd.

Contributie
Jeugd tot en met 18 jaar € 27,50 per kwartaal bij incassomachtiging*
Volwassenen € 37,00 per kwartaal bij incassomachtiging*

* bij niet verstrekken van incassomachtiging wordt € 3,00 per kwartaal extra in rekening gebracht.

Gezinsreductie
2e gezinslid € 5,00 korting per kwartaal
3e gezinslid € 5,00 korting per kwartaal, enzovoort

Studentenkorting
Alleen mogelijk bij aantoonbaar uitwonen. Na overleg van een geldig bewijs wordt de korting toegekend. Korting € 5,00 per kwartaal op de clubcontributie en bij incassomachtiging*.

De verschuldigde clubcontributie wordt éénmaal per kwartaal geïncasseerd door middel van een incassomachtiging. Leden die niet automatisch betalen krijgen een factuur voor de clubcontributie per kwartaal, inclusief € 3,00 per kwartaal verhoging.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen dient via deze website te gebeuren (liefst gemotiveerd) door een bericht te sturen aan de ledenadministratie via Beheer Account(s).

• uiterlijk 28 februari - lidmaatschap en betalingsverplichting eindigen 31 maart van het lopende jaar;
• uiterlijk 31 mei - lidmaatschap en betalingsverplichting eindigen 30 juni van het lopende jaar;
• uiterlijk 31 augustus - lidmaatschap en betalingsverplichting eindigen 30 september van het lopende jaar;
• uiterlijk 30 november - lidmaatschap en betalingsverplichting eindigen 31 december van het lopende jaar.

Vastgesteld op Algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2015.